GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Morski Terminal LPG GASTEN S. A. spełnia wszystkie aktualne wymagania techniczno-budowlano-eksploatacyjne dotyczące tego rodzaju obiektów technologicznych a ponadto prowadzony jest z zastosowaniem zasad Dobrej Praktyki Inżynierskiej (DPI).

Morski Terminal LPG GASTEN S.A. posiada wszystkie aktualne dokumenty z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym między innymi:

  • z zakresu ochrony przeciwpożarowej/BHP: Ocena Zagrożenia Wybuchem, Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego;
  • z zakresu ochrony środowiska: Zgłoszenie Zakładu Dużego Ryzyka, Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym, Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, Raport o Bezpieczeństwie;
  • z zakresu bezpieczeństwa morskiego: Plan Ochrony Obiektu Portowego, w tym Kierownik MT LPG pełni funkcje PFSO.