Gwarancja bezpieczeństwa


Morski Terminal LPG GASTEN S.A. spełnia wszystkie aktualne wymagania techniczno-budowlano-eksploatacyjne dotyczące tego rodzaju obiektów technologicznych a ponadto prowadzony jest z zastosowaniem zasad Dobrej Praktyki Inżynierskiej (DPI).


Morski Terminal LPG GASTEN S.A. posiada wszystkie aktualne dokumenty z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym między innymi:


- z zakresu ochrony przeciwpożarowej/BHP: Ocena Zagrożenia Wybuchem, Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego;
- z zakresu ochrony środowiska: Zgłoszenie Zakładu Dużego Ryzyka, Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym, Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, Raport o Bezpieczeństwie;
- z zakresu bezpieczeństwa morskiego: Plan Ochrony Obiektu Portowego, w tym Kierownik MT LPG pełni funkcje PFSO.

 

Strona używa cookies w celu zmiany ustawień należy przeprowadzić tę operację w ustawieniach swojej przeglądarki.  Accept