INFRASTRUKTURA
 • Stanowiska Przeładunku Cystern Kolejowych – dwa stanowiska wyposażone po 4 przyłącza cystern kolejowych (łącznie 8 stanowisk) z dodatkowymi 12-toma miejscami postojowymi dla cystern kolejowych;
 • Stanowiska Przeładunku Cystern Drogowych – 2 stanowiska przeładunku cystern drogowych pozwalające  obsłużyć do 50 autocystern na dobę, wyposażone w wagi samochodowe (każde);
 • Rurociągi technologiczne;
 • Zbiorniki magazynowe (12 sztuk).
DODATKOWE ATUTY
 • Na terminalu pracuje doświadczony, posiadający wszelkie uprawnienia zespół.
  MT LPG spełnia wszystkie wymogi  zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku zmian – niezwłocznie się do nich dostosowuje.
 • Nasi kontrahenci to liczące się firmy z branży gazowej. Są to głównie podmioty gospodarcze  zajmujące się hurtową sprzedażą gazu płynnego jak i firmy zajmujące się zaopatrywaniem stacji lpg, instalacji przemysłowych i gospodarstw domowych.
 • Oferta   sprzedaży gazu propan butan dla odbiorców hurtowych i detalicznych kierowana jest  do podmiotów posiadających własne środki transportu do przewozu gazu płynnego LPG oraz koncesję na obrót i dystrybucję gazu płynnego.
 • Oferujemy Państwu w ramach składu podatkowego  usługi rozładunku (gazowiec), magazynowania (zbiorniki) i  załadunku (cysterny kolejowe i drogowe) gazu płynnego w nowoczesnym terminalu przeładunkowym wybudowanym  w 1997 roku i modernizowanym w 2009 roku. Zdolności przeładunkowe terminala  to około 250 tys. ton gazu płynnego rocznie.
 • Terminal obsługuje statki o masie do 4000 ton gazu płynnego, głębokość zanurzenia 8,40 m, długość 130m. Obsługa większych jednostek jest możliwa, ale każdorazowo musi być udzielona zgoda Kapitana Portu Gdynia.
 • Istnieje również możliwość przeładunku gazowca na wagony kolejowe w tranzycie poza procedurą składu podatkowego.